YKS

YENİ SINAV SİSTEMİ YKS (TYT – AYT)

Yeni sınav sistemi  TYT (birinci oturum) ve AYT (ikinci oturum) olmak üzere 2 oturumdan oluşmaktadır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin YGS’den Farkı Nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık TYT de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

Özetle bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

Gerekli Baraj Puanı Kaç Olmalıdır?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın AYT oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekir.

AYT (Alan yerleştirme) geçmişte LYS sisteminde 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkanı, tek bir sınavla verilmektedir.

Birinci Oturum

TÜRKÇE 40 Cevaplanacak Soru Başına Düşen Ortalama Süre
SOSYAL BİLİMLER 20
TEMEL MATEMATİK 40 1,125 dakika
FEN BİLİMLERİ 20
TOPLAM 120

İkinci Oturum

    Soru Başına Ortalama Süre
TÜRK DİLİ ve EDEB -SOSYAL1 40 2 test 80 soru 3 test 120 soru 4 test 160 soru
SOSYAL BİLİMLER2 40 2,25 dakika 1,5 dakika 1,125 dakika
MATEMATİK 40
FEN BİLİMLERİ 40
TOPLAM 160
                 
YABANCI DİL 80 1,5 dakika    
TOPLAM 80 120 dakika