DGS

#Şirinevler #dgs #kursu #nokta #akademi #dgs #kayitlari #devam #ediyor

#Şirinevler #dgs #kursu #nokta #akademi #dgs #kayitlari #devam #ediyor

DGS SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARIMIZ!

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Hakkında Genel Bilgiler

Dikey Geçiş Sınavı  Nedir?

DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretimönlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için girdikleri bir yetenek sınavıdır.

DGS’ye Kimler Girebilir?

Üniversitelerin meslek yüksekokulları ile açıköğretimönlisans programlarından mezun olan öğrenciler DGS’ye girebilir. DGS’ye her aday istediği kadar girebilir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olupta staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir. açıköğretim ve meslek yüksek okullarınınönlisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açık öğeritm lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler. Açıköğretimdahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

Sınavın Kapsamı Nedir?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanır. Toplam 120 sorudan oluşan bu test için sınav süresi 140 dakikadır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğretimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlar.

DGS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi Nedir?

DGS sonuçları sadece sınavın uygulandığı yıl geçerlidir.
DGS ile Bir Yükseköğretim Programına Kayıt Yaptıran Öğrenciler Hangi Sınıftan Devam Eder?
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince önlisans eğitim sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredi dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Uygulamada bazı üniversiteler DGS ile yerleşen öğrencileri birinci sınıftan başlatırken bazı ünivesiteler fark derslerini ikinci sınıftan  verebilmektedir.

Yabancı Dille Öğretim Yapılan Programlarda ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan Programlarda Öğrenime Devam Hakkı Nasıl Uygulanır?

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programlarına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim – öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim – öğretim yönetmenliklerine tabii olurlar. Öğretim dili en az %30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler Türkçe eğitim yapan yüksek öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilir.

DGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplancak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan  hesaplanacaktır.

DGS’ye başvuran her aday için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır. önlisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılır ve ÖBP elde edilir.

ÖBP hesaplanırken bütün not sistemleri doğru orantı kurularak 100’ü not sistemine dönüştürülür.

Adayların testlerden almış oldukları puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ile önlisans Başarı Puanları (ÖBP) kullanılarak yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

DGS puanı için aşağıdaki tablo  kullanılır:

DGS Puanları Sayısal Standart Puan Sözel Standart Puan ÖBP
DGS – Say 3 0,6 0,6
DGS – Söz 0,6 3 0,6
DGS – EA 1,8 1,8 0,6
  • DGS ile bir yüseköğretim programına yerleştirilen bir aday bir sonraki DGS’ye girdiğinde ÖBP’si 0,45 katsayısı ile çarpılır.

DGS’ye Kaç Tercih Yapılabilir?

Adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tercih yapabilecekleri lisans programlarını tercih etmek şartıyla en fazla 30 tercih yapabilirler.

Yerleştirme Nasıl Yapılır?

Yerleştirme işlemi, adayların puanları, tercihleri ve yüksek öğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılır. Programlarda yerleştirme puanı en önemli rolü oynar. Tercih sırası önemli değildir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana, eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konsuu programı daha üst tercihinde gösterene eşitlik yine de sürdüğü takdirde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

Ek Yerleştirme Nasıl Yapılır?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde YÖK kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılır.

DGS Sınav Merkezleri Hangi İllerdir?

DGS; Adana, Ankara/Çankaya, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul–1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir), İstanbul–3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer,) İzmir/Kuzey (Karşıyaka, Bornova, Çiğli) Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van’da yapılır.