KPSS-DGS

Kısa adı KPSS olan Kamu Personeli Seçme Sınavı, 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafın­dan hazırlanıp uygulanmaya konmuştur. Yönetmeliğin amacı Madde-1’de: “Bu yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabii tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı’nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

KPSS-Lisans’a dört ve daha fazla yıllık yüksek öğretim programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar, KPSS-Ortaöğretim ve ön lisansa ise ortaöğretim ve ön lisans mezunları ile mezun olabilecek durumda olan adaylar girebilmektedir.

KPSS Tercihlerini Yaparken Nasıl Bir Yol İzleyebiliriz?

1. Öncelikle aldığınız puana göre sıralamanızı öğrenmeniz gerekmektedir. http://www.meb.gov.tr

2. Branşınızdan kaç kişi alındığını ve sıralamanızın sınava giren meslektaşlarınız arasında kaçıncı sıraya tekabül ettiğini görebilirsiniz. MEB öğretmenlik için başvuru ve atama kılavuzu Kasım 2010” da geçen EK-2: Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan çizelgesine ve EK-6:  Alanlar Bazında Atama Yapılacak il Kontenjanları’na bakabilirsiniz. MEB’in verdiği sıralamada kırmızı renkle yazılan sıralamayı göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar;

• Tercihte bulunduğunuz okulların 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları olması önemlidir. (Zorunlu hizmet görevini en başından yapmanız için)

• Tercihte bulunduğunuz okulların Yatılı ilköğretim bölge okulu olması ekstradan her yıl bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenmektedir. (Yer değiştirmelerde yüksek puana sahip olmanız için)

• Tercihte bulunduğunuz okulların 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları olması önemlidir. (Yer değiştirmelerde yüksek puana sahip olmanız için)

• Tercihte bulunduğunuz okulların hizmet puanı yüksek olan okullardan seçmeleri gerekmektedir. (Yer değiştirmelerde yüksek puana sahip olmanız için)

• Tercihte bulunduğunuz okulların kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarında olması önemlidir. (Her iki yılınıza ilaveten bir kademe almanız için)

• Tercihte bulunduğunuz okulların ulaşım imkanları araştırılmalıdır. Toplu taşıma olup olmadığı araştırılmalıdır. Okul köyde, siz şehirde kalacaksanız şehirden okula servis olup olmadığı, okuldaki diğer öğretmenlerin nasıl ulaşımlarını sağladıkları araştırılmalıdır.

• Eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunacaksanız istediğiniz yeri yazabilirsiniz. Bu durumda Dikkat etmeniz gereken durum; eşiniz öğretmense onun zorunlu hizmetini tamamlamış olup olmaması, sigortalı ise gerekli sigortalılık sürelerini doldurup doldurmadığıdır.

• Memleketinizde veya yakın illerde bir yer istiyorsanız bu illerin 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih ediniz.

• Sözleşmeli öğretmen (4/B) iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte görev yapmış oldukları okullar zorunlu hizmet bölgesine dahil okul olabilir. Bu nedenle zorunlu hizmetini tamamlamıştır. Gerekli süreyi doldurmuşsanız istediğiniz yeri yazabilirsiniz. Bu konuda “MEB’den, 4/B’li iken kadrolu öğretmen olanların zorunlu hizmet bölgesine ilişkin açıklama” haberimize göre hareket ediniz.

3. Hizmet bölgelerini, hizmet alanlarını ve hizmet puanlarını MEB Tebliğler Dergisi’nde EK-1 ve EK-2’den görebilirsiniz. 

4. Bu bilgiler doğrultusunda rehberlik birimimize başvurmadan önce sizlere ek olarak sunduğumuz tablo üzerinde seçeceğiniz okullarla ilgili bilgileri doldurarak başvuruda bulunmanız önemle duyurulur. 

KPSS Öğretmenlik Sınavı Hakkında

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

2019-KPSS, sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Sınav, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Puan Türleri ve Girilecek Oturumlar

Öğretmen adayları için 2013 yılından itibaren P10 ve P121 olmak üzere iki farklı puan türü hesaplanmaktadır.

P121 puanı; 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan puan türüdür. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+EğitimBilimleri+ÖABT bileşenlerinden oluşmaktadır. Yani bu 17 branş mezunu olan adaylar “14 Temmuz 2019 Pazar Sabah saat: 10.00 (Genel Yetenek-Genel Kültür) + Pazar Öğlen saat: 14.30 (Eğitim Bilimleri) + 28 Temmuz 2019 Pazar saat: 10.00 (ÖABT)” oturumlarına katılacaklardır.

P10 puanı; kılavuzda belirtilen 17 branş haricindeki öğretmenlikler için tercihlerde kullanılan puandır. Bu puan; Genel Kültür-Genel Yetenek+Eğitim Bilimleri bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu adaylarımızın 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah+Cumartesi Öğlen oturumlarına katılmaları yeterlidir.

06 Ocak 2017 tarihinde ÖSYM’nin yayımladığı duyuruya göre KPSS Puan Türleri yeniden belirlenmiştir.

NOT: KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerlidir.

Ancak 15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 11. maddesi şu şekildedir:

“Madde 11 – KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”

15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede şu düzenleme yayımlanmıştır:

“Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Soru Dağılımı

KPSS Öğretmenlik sınavında, Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde 60 soru olmak üzere toplam 120 soru bulunur. Sınav süresi ise 130 dakikadır. Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır.

Eğitim Bilimleri derslerinin konu dağılımları değiştirildi!

Öğretim İlke ve Yöntemleri %20 den %26’ya arttırılmıştır.

Sınıf Yönetimi %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Program Geliştirme %5’ten %6’ya arttırılmıştır.

Öğrenme Psikolojisi %20’den %15’e düşürülmüştür.

Gelişim Psikolojisi %15’ten %13’e düşürülmüştür.

Rehberlik %15’ten %13’e düşürülmüştür.

2017 KPSS’de Uygulanan Testlerin Kapsamları

Genel Yetenek Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Sözel Bölüm Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.   %50
2) Sayısal Bölüm Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.   %50
Genel Kültür Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Tarih   %45
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)   (%5)
b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)   (%15)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın 
ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar 
Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) 
(%20)
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze
kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar
Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
(%5)
2) Türkiye Coğrafyası   %30
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri   (%12)
b) Türkiye’nin beşerî özellikleri   (%5)
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri   (%13)
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi   %15
a) Hukuk başlangıcı   (%5)
b) Anayasa   (%5)
c) İdare   (%5)
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10
Eğitim Bilimleri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Öğretim İlke ve Yöntemleri %26
2) Sınıf Yönetimi %6
3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6
4) Program Geliştirme %6
5) Ölçme ve Değerlendirme %15
6) Öğrenme Psikolojisi %15
7) Gelişim Psikolojisi %13
8) Rehberlik ve Özel Eğitim %13
Öğretmenlik Alan Bilgisi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi %80
2) Alan Eğitimi %20

Öğretmen Atamalarında 40 Yaş Sınırı Kalktı Mı?

MEB öğretmenliğe ilk kez atanacaklar için 40 yaş sınırı kaldırdı. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan maddede; “Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda h’len görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz” ifadeleri yer alıyordu.

Her branşın taban puanı, atama döneminde bakanlıkça ilan edilir, bu taban puanlar genel olarak ataması yapılacak öğretmen sayısına ve branşa bağlı olarak değişmektedir.

Atamalar

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulur.

2017 KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Aday Sayıları

Pazar Sabah Oturumu Pazar Öğleden Sonra Oturumu Cumartesi Sabah Alan Oturumu Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu Pazar Sabah Alan Oturumu
Başvuran Aday Sayısı 706.327 434.102 83.863 108.857 104.248
Sınava Giren Aday Sayısı 664.230 412.185 75.934 99.276 93.197
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 663.940 412.139 75.907 99.262 93.178
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı 290 46 27 14 19
Sınava Girmeyen Aday Sayısı 42.097 21.917 7.929 9.581 11.051

2017 KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Genel Yetenek 20.511 8.766 661.432 60
Genel Kültür 24.010 10.716 658.641 60
Eğitim Bilimleri 33.833 12.499 412.005 80
Hukuk 9.035 6.128 91.353 40
İktisat 9.297 6.006 91.160 40
İşletme 7.603 3.959 90.093 40
Maliye 12.820 7.630 96.903 40
Muhasebe 8.279 6.122 74.657 40
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 7.754 4.236 72.531 40
İstatistik 2.411 1.775 36.447 40
Kamu Yönetimi 11.264 4.965 74.989 40
Uluslararası İlişkiler 6.250 4.091 68.713 40

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) Oturumlara Göre Aday Sayıları

  Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek -Genel Kültür) Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri) Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler, Çalışma Ekonomisi ve Edüstri İlişkileri) Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) Pazar Sabah Alan Oturumu (İşletme,Muhasebe, İstatistik) ÖABT
Başvuran Aday Sayısı 1.234.487 440.311 67.822 92.030 83.214 306.233
Sınava Giren Aday Sayısı 1.175.027 416.485 59.279 79.729 71.600 276.343
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 1.174.725 416.443 59.267 79.721 71.591 276.321
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı 302 42 12 8 9 22
Sınava Girmeyen Aday Sayısı 59.460 23.826 8.543 12.301 11.614 29.890

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Genel Yetenek 23,506 10,312 1.171.680 60
Genel Kültür 19,187 10,262 1.160.016 60
Eğitim Bilimleri 38,986 14,554 416.282 80
Kamu Yönetimi 8,116 4,633 54.272 40
Uluslararası İlişkiler 6,269 4,024 52.052 40
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 7,039 3,873 55.591 40
Hukuk 12,552 8,311 77.513 40
İktisat 9,222 6,590 72.955 40
Maliye 11,743 8,057 75.489 40
İşletme 7,873 3,659 69.813 40
Muhasebe 9,583 6,537 66.504 40
İstatistik 2,577 2,446 34.740 40

2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları

Testler Ortalama Standart Sapma Aday Sayısı Soru Sayısı
Türkçe 27,435 7,138 16.501 50
İlköğretim Matematik 12,478 5,219 8.028 50
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 15,503 5,595 17.551 50
Sosyal Bilgiler 25,104 7,060 19.774 50
Türk Dili ve Edebiyatı 16,060 8,414 38.700 50
Tarih 21,086 8,868 23.064 50
Coğrafya 24,637 7,762 8.953 50
Matematik(Lise) 12,991 6,883 15.487 50
Fizik 18,148 10,067 5.193 50
Kimya 12,846 7,304 5.782 50
Biyoloji 16,864 7,685 8.680 50
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18,479 6,368 33.632 50
Yabancı Dil (İngilizce) 20,807 9,277 11.917 50
Rehber Öğretmen 29,267 7,491 15.952 50
Sınıf Öğretmenliği 20,179 5,705 20.513 50
Okul Öncesi Öğretmenliği 24,333 6,567 24.882 50